Przedstawicielki Kongresu Kobiet – Henryka Bochniarz, Magdalena Środa i Dorota Warakomska spotkały się dziś z premierem Donaldem Tuskiem.

Półtoragodzinna rozmowa, w której uczestniczyła także Małgorzata Kidawa-Błońska, toczyła się wokół Światowego Szczytu Kobiet (Global Summit of Women), który w 2016 r. odbędzie się w Warszawie. Premier podtrzymał poparcia rządu i osobiste zaangażowanie w organizację mającego się odbyć w Polsce szczytu. Rozmawiano również o urzędzie Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania. Przedstawicielki Kongresu przedstawiały kandydatury Kongresu na to stanowisko. Trzecim ważnym tematem była ustawa „suwakowa”, którą 24 czerwca na posiedzeniu plenarnym zajmie się Sejm. Omawiano również z premierem ogólną sytuację polityczną w naszym kraju.