Kampania – 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć – ma na celu uświadomienie całemu społeczeństwu jak poważnym problemem, na całym świecie, jest przemoc wobec kobiet. Z drugiej strony akcja chce dać wsparcie kobietom, które ulegają tej przemocy, a także wyraźnie powiedzieć, że nie są pozostawione same, że mogą liczyć na wsparcie wielu osób.

Fizyczna, seksualna, finansowa. Przemoc. W dzisiejszych czasach ma ona wiele postaci. Przemoc domowa, a w szczególności przemoc wobec kobiet, nadal pozostają społecznym tabu. Niestety cały czas system pomocy dla ofiar nie jest dostateczny, a wsparcie na jakie mogą liczyć w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych nie jest wystarczające.

Poszukiwanie odpowiednich sposobów przeciwdziałania przemocy, a także pomaganie jej ofiarom nie jest łatwą sprawą. Powodem jest to, że środowisko rodzinne postrzegane jest jako miejsce szczególne, które powinno być chronione przed wpływami z zewnątrz. W związku z tym, przy każdej próbie wsparcia należy brać pod uwagę złożoność spraw dotyczących poszczególnej rodziny oraz troskę i rozwagę podczas działania.

Zapraszam do odsłuchania audycji – Oblicza przemocy w PR24 – kliknij