Pesymiści twierdzą, że europejska gospodarka na tle amerykańskiej, chińskiej oraz kilku innych traci dynamikę i obciążona rozbudowanymi wydatkami socjalnymi wkrótce zatonie. Optymiści są zdania, że europejski model życia jest szczytowym osiągnięciem ludzkiej cywilizacji i trzeba tylko drobnych korekt, żeby Europa nadal była wzorem dla reszty świata.Podczas tegorocznego EFNI wnikliwie przeanalizowaliśmy oba podejścia.

Wynik? W wielu debatach jeszcze mocniej niż dotąd zabrzmiał ton ostrzeżenia: europejskie państwo dobrobytu zbankrutuje, jeśli nie podejmiemy naprawdę odważnych reform.

Mamy zbyt wiele słusznych haseł, z których najsłuszniejsze jest to o potrzebie wzmacniania konkurencyjności naszego kontynentu. Podczas Forum padło wiele cennych podpowiedzi, jak je urzeczywistnić.
Henryka Bochniarz Prezydentka Konfederacji Lewiatan Prezes Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią

Pobierz PDF – kliknij

Więcej o Europejskim Forum Nowych Idei na stronie efni.pl