Czasem wystarczy niewielka zmiana w podejściu menedżera do zarządzania, by kobiety w firmie zaczęły być traktowane na równi z mężczyznami. To pomaga w przełamywaniu schematów dyskryminacyjnych… – czytaj wywiad na www.pb.pl