Dorota Warakomska o tym, że jednym z lekarstw na największe wyzwania współczesnego świata jest to, co dzieje się w jej małej warmińskiej wsi. „Stratedzy, ludzie próbujący rozwiązywać globalne dylematy to zauważają i nawołują do: „local first”, czyli działania u źródła, u korzeni. Silna społeczność lokalna, która wie, czego chce, ma zdefiniowane wartości, uwzględnia interesy obywatelek i obywateli, działa w zgodzie z długofalowym wspólnym celem.” O tym właśnie w „Wysokich Obcasach„…