• Coaching członków zarządów, prezesów, dyrektorów, kluczowych menedżerów – m.in.: rozwijanie organizacji, wprowadzanie zmian, wdrażanie planów, wzmacnianie kreatywności.
  • Coaching zawodowy dla menedżerów i osób na innych stanowiskach – np. rozwój kariery, wyzwania firmowe, doskonalenie umiejętności, zmiana przekonań, postaw.
  • Coaching ścieżki zawodowej – m.in. wsparcie w rozwoju zawodowym, przygotowanie do awansu, nowe stanowisko. 
  • Coaching osobisty, life coaching – dot. funkcjonowania w życiu osobistym, np.: rozwój osobisty, nowy etap w życiu, budowa relacji.