Wszystkie materiały, w tym w szczególności fotografie, umieszczone na tej stronie WWW są własnością intelektualną Doroty Warakomskiej i objęte są ochroną na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4. lutego 1994r. z późniejszymi zmianami.

Zabrania się kopiowania i powielania wszystkich materiałów, w tym w szczególności fotografii oraz tekstów umieszczonych na tej stronie WWW.