• sztuka wywiadu
  • zachowanie przed kamerą 
  • wiarygodny wizerunek
  • efektywny przekaz
  • skuteczne kontakty z dziennikarzami
  • zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej 
  • sztuka autoprezentacji
  • profesjonalne prezentacje
  • komunikacja werbalna i niewerbalna 
  • psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
  • odpowiedzi na trudne pytania