Kiedy rozpocznie się wdrażanie w życie zapisów konwencji antyprzemocowej?

Kiedy rozpocznie się wdrażanie w życie zapisów konwencji antyprzemocowej?
Jestem wdzięczna, że Prezydent Bronisław Komorowski nie ugiął‚ się politycznemu kalendarzowi wyborczemu i ratyfikował‚ przed wyborami Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.   Podpisując ją, Bronisław Komorowski powiedział, że czyni to w "głębokim przekonaniu, że najważniejsze są opinie i stanowiska wyrażone przez ofiary przemocy w domach". - Nie można w takich sprawach kierować się kalkulacją...
Read More

Kobiety za Komorowskim!

Kobiety za Komorowskim!
APEL WYBORCZY DO KOBIET W najbliższą niedzielę (24 maja) odbędą się wybory prezydenckie. Kongres Kobiet APELUJE O WASZ UDZIAŁ w tych wyborach, bo w tym dniu zdecydują się losy kraju, przyszłość kobiet i ich praw. Kongres Kobiet od początku walczył o realizację fundamentalnych postulatów: równości, wolności od przemocy, a także refundacji zapłodnienia in vitro. Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję antyprzemocową, jest naszym sojusznikiem w...
Read More