Gabinet Cieni Kongresu Kobiet spotkał się z Premier Ewą Kopacz!

Gabinet Cieni Kongresu Kobiet spotkał się z Premier Ewą Kopacz!
Pierwsze spotkanie Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet z Premier Ewą Kopacz trwało 2 godziny, dwukrotnie dłużej niż zaplanowano. Gabinet Cieni podziękował Pani Premier za zaangażowanie w działania na rzecz ratyfikacji Konwencji o Przeciwdziałaniu przemocy wobec Kobiet i podkreślił jej ogromną wagę i znaczenie procywilizacyjne i prospołeczne. Wpłynie ona bowiem nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa kobiet, ale i na poprawę relacji społecznych...
Read More

Gabinet Cieni Kongresu Kobiet spotkał się z Premierem Donaldem Tuskiem!

Gabinet Cieni Kongresu Kobiet spotkał się z Premierem Donaldem Tuskiem!
Suwak na listach wyborczych, Konwencja dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec kobiet,  wsparcie dla ukraińskich kobiet i deklaracja Premiera, że rząd poczyni starania, aby Światowy Szczyt Kobiet w 2016 roku odbył się w Polsce - to najważniejsze tematy i ustalenia spotkania Gabinetu Cieni z Premierem Donaldem Tuskiem. Pomimo napiętego planu dnia i odbywającej się w Sejmie debaty nt. Ukrainy, 5 marca Premier Donald...
Read More