Oczekujemy od Premier Ewy Kopacz aby pamiętała o sprawach kobiet!

Oczekujemy od Premier Ewy Kopacz aby pamiętała o sprawach kobiet!
Od Pani Premier Ewy Kopacz oczekujemy, żeby była sobą. Żeby pamiętała o kobietach i o wszystkich ważnych dla nas kobiet sprawach. A od jej rządu, a nawet szerzej, od wszystkich polityków, władz wykonawczych i ustawodawczych oczekujemy stopniowego i konsekwentnego realizowania wszystkich postulatów Kongresu Kobiet! Można je znaleźć na naszej stronie internetowej: www.kongreskobiet.pl ...
Read More