Jednym z zadań Stowarzyszenia Polish Professional Women Network PWNet jest inspiracja kbiet. W tym celu organizowane są cyklicznie śniadania z inspirującymi i ciekawymi kobietami, prowadzone przez prezeskę stowarzyszenia Dorotę Warakomską. Gościnią ostatniego śniadania PWNet była prof. Małgorzata Fuszara, która przybliżyła uczestniczkom i uczestnikom spotkania zagadnienie gender.

Jako, że spotkanie odbywało się w sąsiedztwie Komendy Głównej Policji i w spotkaniu uczestniczyli również goście i gościnie z Policji z całej Polski, tematyka zeszła na bardzo praktyczne tematy z zakresu gender, a samo spotkanie zakończyła rozmowa o partnerstwie. Jak przedstawiła prof. Fuszara, związki partnerskie w badaniach socjologicznych mają bardzo określone znaczenie: oboje małżonkowie mniej więcej tyle samo czasu poświęcaja na prace zawodową i pracę w domu. Dorota Warakomska korzystając na bieżąco z udogodnień nowych technologii dodała słownikową definicję partnerstwa: współpaca, wzajemność, zaufanie, pomoc.

prof. Małgorzata Fuszara – socjolożka, prawniczka, współtwórczyni i dyrektorka „Gender Studies” przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspertka Rady Europy do spraw wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych.