W Krynicy-Zdroju trwa XXIV Forum Ekonomiczne, w trakcie którego Dorota Warakomska prowadziła m.in. debatę – Wspólny sukces! Znaczenie amerykańskich inwestycji w Polsce. 

Społeczne, polityczne i gospodarcze konsekwencje światowego kryzysu postawiły pod znakiem zapytania skuteczność ogólnie przyjętych teorii ekonomicznych czy instytucji finansowych. Europa stoi przed koniecznością głębokiej rewizji podejścia do polityki społecznej, relacji ze wschodzącymi potęgami gospodarczymi, konkurencyjności i budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Debata – Wspólny sukces! Znaczenie amerykańskich inwestycji w Polsce – dedykowana była amerykańskim inwestycjom w Polsce i ich wpływowi na polską transformację gospodarczą. W jej trakcie odbyła się również prezentacja raportu firmy doradczej KPMG i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Celem debaty byo przedstawienie znaczenia amerykańskich inwestycji dla polskiej gospodarki oraz pokazanie inwestorskich doświadczeń firm amerykańskich obecnych w Polsce. Zmiany jakie przez 25 lat zachodziły w inwestycjach amerykańskich w Polsce, które obecnie w dużej mierze dotyczącą jednostek badawczo-usługowych, stanowią kluczowy wkład w budowę nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.

W debacie udział wzięli: Stacy Ligas – Partner, KPMG; Andrzej Dycha Podsekretarz stanu Ministerstwo Gospodarki; Patrycja Gołos – Dyrektor ds. Korporacyjnych i Polityki Publicznej; Monika Morali-Efinowicz – Partner i Dyrektor Zarządzający, Advent International Sp. z o.o. Sp. k.; Jacek Siwicki – Prezes Enterprise Investors , Beata Stelmach – Prezes Zarządu, GE – Polska i kraje bałtyckie.

Debatę prowadziła Dorota Warakomska – dziennikarka i komentatorka

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju jest najważniejszym w Europie Åšrodkowo- Wschodniej spotkaniem liderów życia politycznego i gospodarczego. Wśród gości Forum są prezydenci, premierzy, ministrowie, unijni komisarze, parlamentarzyści i przedstawiciele największych koncernów. Opinie, oceny i oświadczenia uczestników debat cytowane są przez światowe media i szeroko omawiane przez środowiska eksperckie.

Zdjęcia: forum-ekonomiczne.pl