Niedopuszczanie kobiet do władzy to marnotrawstwo liderek. Partie muszą otworzyć się na kobiety, inaczej wymrą jak dinozaury – powiedział dr Marcin Walecki z Biura ODIHR/OBWE na konferencji „Udział kobiet w wyborach samorządowych – szanse i wyzwania”.

Konferencja była zorganizowana wspólnie przez prof. Małgorzatę Fuszarę, Pełnomocniczkę Rządu do spraw Równego Traktowania, Kongres Kobiet i Instytut Spraw Publicznych. Jak powiedziała Dorota Warakomska, Prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, która razem z prof. Małgoprzatą Fuszarą współprowadziła konferencję, Kongres Kobiet wspiera kobiety/kandydatki na wiele sposobów. Podczas VI Kongresu Kobiet odbyło się Centrum Samorządowe i Parada Liderek – były to platformy spotkań i wymiany doświadczeń dla kandydatek i kobiet, które już działają w polityce. Na stronie Kongresu publikowane są materiały i poradniki dla kandydujących kobiet. W tym roku już po raz drugi odbyła się Letnia Akademia Kongresu Kobiet, w której uczestniczyły kobiety – przyszłe liderki i kandydatki w wyborach, działające zgodnie z hasłem: „Jeśli nie ja, to kto!”

W dyskusji, która nastąpiła po prezentacjach, padło wiele konkretnych rad dla kobiet startujących w wyborach. M.in. podkreślano konieczność nabywania umiejętności i ćwiczenia wystąpień publicznych, które oprócz umiejętności technicznych, pomagają przełamać lęk i budują pewność siebie. Konieczność budowy koalicji, mentoring i współpracę, by wspierać kobiety. Niezwykle ważne jest wsparcie finansowe, poparcie ugrupowania i miejsce na liście. Ale ważne jest też umiejętne korzystanie z mediów społecznościowych oraz przekaz kandydatki do wyborców oparty na prawdzie.

Jak podsumowała Dorota Warakomska: Kandydujmy, wspierajmy kobiety, głosujmy na kobiety!

Więcej na temat konferencji: www.kongreskobiet.pl