Zdecydowałam się na udział w projekcie Okulary Równości Fundacji Izabeli Jarugi- Nowackiej, ponieważ jest to projekt, który wspiera różnorodność i równość. Biorą w nim udział ludzie pełni energii i z otwartymi umysłami. A sama Izabela Jaruga-Nowacka wiele robiła dla innych i to było bardzo inspirujące!

Wywiad z Dorotą Warakomska, przeprowadzony przez Hannę Bakułę dla Okularów Równości TV, a w nim m.in. czym się różni mentalność Polaka od Amerykanina. Jak mówiła Warakomska – „Najbardziej nam w Polsce, Polakom i Polkom, brakuje pozytywnego myślenia, optymizmu, power’u w codziennym działaniu. Amerykanie i Amerykanki uczą się od najmłodszych lat w szkole kilku podstawowych rzeczy, których nie ma w Polsce. Współpracy, czyli konstruktywnej pracy w grupie. Prezentacji publicznych, uczą się występowania, mówienia. Tego jak ważne jest jak ja wyglądam i co ja mówię i jak to mówię, po to, żeby przekonać innych do swoich racji.”

Zdaniem Prezeski Stowarzyszenia Kongres Kobiet – „W Ameryce jest zupełnie inne pojęcie demokracji niż w Polsce. Nam wydaje się, że demokracja, tzn. że każdy może robić co chce. Natomiast Amerykanie uważają, że demokracja tzn. szacunek dla innych, zostawienie przestrzeni i przede wszystkim zgoda na to, że część moich praw oddaję większości.

Amerykanie i Amerykanki mają głęboko zakorzenione poczucie wolności i dążenia do tego, żeby robić wszystko, aby być szczęśliwymi. Działają społecznie. Wolontariat w Ameryce jest podstawą wszystkiego.”