Postanowione i zatwierdzone! VII Kongres Kobiet, odbędzie się 11 i 12 września. Po raz pierwszy spotkamy się w Warszawie, w Hali Widowiskowo-Sportowej Centralnego Ośrodka Sportu TORWAR. Nie jest to jeszcze Stadion Narodowy, ale miejsce największych wydarzeń sportowych, muzycznych i targowych, które przez dwa dni będzie pulsowało energią kobiet z całej Polski. Jak co roku odwiedzą nas również gościnnie z Europy i z praktycznie całego świata, bo Kongres Kobiet jest już znany i uczą się od nas kobiety z całego świata! 

Idea, która przewija się od początków istnienia Kongresu, w tym roku znalazła swoje odbicie w haśle pod jakim się spotkamy –  Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?

Podsumujemy naszą sytuację, zwycięstwa i porażki. Będziemy dalej rozmawiały o tym, jak działać jeszcze skuteczniej, jak walczyć o swoje prawa i sprawy oraz co robić, by nasz głos był słyszany, by się przebił przez marazm społeczny i ładnie podawaną nam, usypiającą papkę zwolenników aktualnego stanu rzeczy. Jesteśmy silne, odpowiedzialne i solidarne! Mamy pomysły, strategie i determinację do działania. Temu damy wyraz gromkim głosem podczas VII Kongresu Kobiet!

Rejestrację rozpoczniemy na stronie Kongresu Kobiet 27 kwietnia w rocznicę urodzin Mary Wollstonecraft angielskiej pisarki, propagującej równouprawnienie kobiet, prekursorki feminizmu. Autorka Wołania o prawa kobiety (1792) podnosiła problemy edukacji dziewcząt, nierównego statusu kobiet, konieczności zrównania praw kobiet i mężczyzn czy prawo kobiet do pracy. Minęło ponad 200 lat, a my nadal musimy walczyć o równe prawa w pracy, równe z mężczyznami zarobki, równoprawny dostęp do stanowisk czy na listy wyborcze. Kwestie parytetu, suwaka, równych płac za tę samą pracę to kwestie nadal aktualne.

Zachęcam do odwiedzania naszej strony www.kongreskobiet.pl Znajdziecie na niej bieżące informacje o naszej działalności, zaproszenia, wydarzenia. Przez nią możecie się też zapisać do Stowarzyszenia Kongres Kobiet. A warto, bo w tym roku kilka wydarzeń będzie zarezerwowanych tylko dla członkiń Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Zapraszamy Organizacje pozarządowe, które jak co roku będą miały zapewnione stoiska w Parku Kobiet. Piszcie na adres:  parkkobiet@kongreskobiet.pl

Do udziału w Kongresie Kobiet i wsparciu przy jego organizacji zapraszamy też osoby prywatne i firmy. Zostańcie partnerami i partnerkami Kongresu! partner@kongreskobiet.pl

Kongres Kobiet, jak co roku, będzie imponującym wydarzeniem także dzięki wolontariuszkom i wolontariuszom. Zostańcie nimi, pomóżcie nam zorganizować Kongres!