Ice Bucket Challenge

Ice Bucket Challenge
Do akcji Ice Bucket Challenge nominowały mnie Barbara Nowacka i Dagmara Janowicz. Wyzwanie przyjęłam z radością, jednocześnie wpłacając pieniądze na rzecz fundacji zajmującej się badaniami na rzecz stwardnienia zanikowego bocznego i zachęcam innych do tego. Ze swej strony nominuję: Joannę Piotrowską - szefową Fundacji Feminoteka, Piotra Pacewicza - dziennikarza, laureata nagrody różnorodności Kongresu Kobiet, posłankę Beatę Kempę, która strasznie boi się...
Read More