Suwak na listach wyborczych, Konwencja dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec kobiet,  wsparcie dla ukraińskich kobiet i deklaracja Premiera, że rząd poczyni starania, aby Światowy Szczyt Kobiet w 2016 roku odbył się w Polsce – to najważniejsze tematy i ustalenia spotkania Gabinetu Cieni z Premierem Donaldem Tuskiem.

Pomimo napiętego planu dnia i odbywającej się w Sejmie debaty nt. Ukrainy, 5 marca Premier Donald Tusk spotkał się z Gabinetem Cieni Kongresu Kobiet. W spotkaniu udział wzięły: Premierka Gabinetu Cieni – Danuta Hübner, Wicepremierka, Ministra Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności – Henryka Bochniarz, Wicepremierka, Ministra Rozwoju Regionalnego i Spraw Wewnętrznych – Teresa Kamińska, Ministra ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji – Małgorzata Fuszara, Ministra Edukacji, Nauki i Sportu – Magdalena Åšroda, Ministra Kultury – Kazimiera Szczuka, Ministra Skarbu – Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Ministra Pracy – Anna Karaszewska i Rzeczniczka Gabinetu Cieni – Dorota Warakomska.

Punktem wyjścia dzisiejszego spotkania była aktualna sytuacja na Ukrainie i wsparcie ukraińskich kobiet, dla których Kongres Kobiet wystosował dziś oficjalny list poparcia. Jak powiedziała Danuta Hübner Jesteśmy przekonane, że kobiety na Ukrainie mają ogromny potencjał, są wyjątkowo silne i dzielne. Ukształtowała je niełatwa historia, bieda, trudna troska o rodzinę, bliskich i pracę.

Kongres Kobiet chce zaprosić do Warszawy kobiety z Ukrainy, by Polki poznały sytuację na Ukrainie z relacji bezpośrednich uczestniczek, zaś kobiety ukraińskie miały możliwość zapoznania się „od środka” z mechanizmami działania demokratycznego państwa.

Podczas spotkania z Premierem ważnym tematem były również zbliżające się wybory do Europarlamentu i samorządowe oraz zwiększenie udziału kobiet w życiu politycznym, dzięki Ustawie wprowadzającej „suwak” – naprzemienność kobiet i mężczyzn na listach wyborczych. Premier zadeklarował, że będzie naciskał na przyspieszenie prac nad ustawą, jednak jak powiedział – Pełnego suwaka nie jestem w stanie zagwarantować. Nie będzie jednak takiego regionu, gdzie będzie 2 mężczyzn na 2 pierwszych miejscach. Chcielibyśmy, żeby na każdej liście suwak był faktyczny.    

Premier obiecał, że jeszcze w marcu na spotkaniu Rządu zostanie rozpatrzony wniosek o ratyfikację Konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. W marcu zostanie też przekazany pod obrady w Sejmie.

Kolejnym międzynarodowym akcentem było zapewnienie Premiera, że Kongres Kobiet ma pełne wsparcie rządu na zgłoszenie na tegorocznym Global Summit of Women – Åšwiatowym Szczycie Kobiet, Warszawy na gospodarza Szczytu w 2016 r. Jak przekonywała Henryka Bochniarz – Na tegorocznym szczycie w Paryżu musimy złożyć konkretną deklarację, ale bez pomocy rządu nie damy rady. I jak dodała Dorota Warakomska – To jest top of the top. W takim szczycie biorą udział głowy państw, najważniejsi ludzie.

Gabinet Cieni Kongresu Kobiet przedstawił Premierowi całą listę pytań od członkiń stowarzyszenia, m.in. dotyczących edukacji seksualnej, związków partnerskich, refundacji antykoncepcji, polepszenia opieki społecznej dla osób starszych i zależnych i uzawodowienia opieki nad nimi.

Premier potwierdził swoją obecność na tegorocznym Kongresie Kobiet, który odbędzie się 9-10 maja 2014 w PKiN w Warszawie.

Fotorelacja ze spotkania


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ccd16c4e8165b47fafb7c17b170413631d66d723-1-150x150.jpg