Wolność czy zniewolenie? Pod takim tytułem odbyła się dzisiaj debata, z udziałem m.in. Doroty Warakomskiej, o aktywności obywatelskiej Polaków w 25 lat przemian w Polsce.


Podczas dyskusji rozmawiano o tym w jaki sposób Polacy w 2014 korzystają z podstawowych wolności i praw obywatelskich? Czy czujemy się wolnymi ludźmi? Czy wyzwaniem do działania jest podejmowanie przedsięwzięć lokalnych, czy ogólnopolskich? Co sprawia, że udaje się działać na rzecz dobra wspólnego? Dorota Warakomska mówiła m.in. o aktywnym udziale kobiet w tych przemianach i o regionalnych Kongresach Kobiet, które są przejawem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i możliwości jakie daje demokracja w kreowaniu swoich małych lokalnych ojczyzn, które składają się na nasz wspólny dom – Polskę.

W debacie udział wzięli: Jadwiga Czartoryska, prof. Ireneusz Krzemiński, Dorota Warakomska, Piotr Wójcik, Kuba Wygnański. Spotkanie zorganizowała Inicjatywa RAZEM 89.

zdj. Inicjatywa RAZEM 89