Wolność czy zniewolenie?

Wolność czy zniewolenie?
Wolność czy zniewolenie? Pod takim tytułem odbyła się dzisiaj debata, z udziałem m.in. Doroty Warakomskiej, o aktywności obywatelskiej Polaków w 25 lat przemian w Polsce. Podczas dyskusji rozmawiano o tym w jaki sposób Polacy w 2014 korzystają z podstawowych wolności i praw obywatelskich? Czy czujemy się wolnymi ludźmi? Czy wyzwaniem do działania jest podejmowanie przedsięwzięć lokalnych, czy ogólnopolskich? Co sprawia, że...
Read More