Potrzebna jest szeroka koalicja na rzecz zmian

Potrzebna jest szeroka koalicja na rzecz zmian
W Polsce kobiety są absolutnie niedostrzeganym i niedocenianym elementem na rynku pracy. Są traktowane jak siła robocza. Niewykorzystanie kobiet, ich zdolności, kompetencji, umiejętności i wiedzy jest marnowaniem potencjału naszego kraju. Jeśli by się zaangażowało niepracujące dziś kobiety w rozwój gospodarczy, Polska stałaby się krajem dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego. – Mówiła Dorota Warakomska po spotkaniu przedstawicielek i przedstawicieli polskich organizacji...
Read More