EFNI – Relacje

EFNI – Relacje
Pesymiści twierdzą, że europejska gospodarka na tle amerykańskiej, chińskiej oraz kilku innych traci dynamikę i obciążona rozbudowanymi wydatkami socjalnymi wkrótce zatonie. Optymiści są zdania, że europejski model życia jest szczytowym osiągnięciem ludzkiej cywilizacji i trzeba tylko drobnych korekt, żeby Europa nadal była wzorem dla reszty świata.Podczas tegorocznego EFNI wnikliwie przeanalizowaliśmy oba podejścia. Wynik? W wielu debatach jeszcze mocniej niż dotąd zabrzmiał...
Read More

Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) 2014

Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) 2014
Uroczystą galą, którą prowadziłam z udzialem Henryki Bochniarz i Lecha Wałesy, rozpoczęło się IV Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. Do piątku z gośćmi i gościniami z całego świata z kręgów biznesowych, politycznych i naukowych będziemy dyskutować o przyszłości Europy i jej gospodarki w globalnym kontekście przemian. Tegoroczna edycja EFNI odbywa się pod hasłem: "Europa bezpieczna i konkurencyjna - realistyczny cel czy...
Read More