Gabinet Cieni Kongresu Kobiet spotkał się z Premier Ewą Kopacz!

Gabinet Cieni Kongresu Kobiet spotkał się z Premier Ewą Kopacz!
Pierwsze spotkanie Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet z Premier Ewą Kopacz trwało 2 godziny, dwukrotnie dłużej niż zaplanowano. Gabinet Cieni podziękował Pani Premier za zaangażowanie w działania na rzecz ratyfikacji Konwencji o Przeciwdziałaniu przemocy wobec Kobiet i podkreślił jej ogromną wagę i znaczenie procywilizacyjne i prospołeczne. Wpłynie ona bowiem nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa kobiet, ale i na poprawę relacji społecznych...
Read More